Logistyka wewnętrzna

W celu optymalizacji logistyki wewnętrznej u różnych Klientów, ale i u nas samych, wprowadziliśmy specjalne pojazdy manewrowe – tzw. „MAFI” (od nazwy producenta). Te kompaktowe i zwrotne pojazdy specjalne sprawiają, że wielkie ciągniki ciężarowe nie są potrzebne podczas manewrowania naczepami, co niezmiernie przyspiesza całą logistykę wewnętrzną.

Dzięki szybkiemu dostępowi do naczep zamiennych w strefie załadunku i rozładunku możliwa jest optymalizacja procesów, przyspieszenie przeładunku i obniżenie kosztów. Poza tym zmniejszają się łącznie okresy bezczynności pojazdów ciężarowych, gdyż kierowcy mogą od razu przejmować załadowane naczepy, bez czekania na załadunek i wykonanie manewrów.

17 z tychże pojazdów specjalnych stoi u różnych Klientów i jest zintegrowanych z ich koncepcjami logistycznymi.

 

Zobacz teraz filmik o logistyce wewnętrznej

 

Kontakt

Dyspozycja