Polityka prywatności

1. Polityka prywatności w skrócie

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki dają ogólne pojęcie o tym, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszych stron internetowych. Dane osobowe to wszystkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych znajdą Państwo pod Polityką prywatności, umieszczoną poniżej tego tekstu.

Zapisywanie danych na naszych stronach internetowych

Kto jest odpowiedzialny za zapisywanie danych na tych stronach?

Przetwarzanie danych na niniejszych stronach jest wykonywane przez operatora stron. Jego dane można sprawdzić w stopce redakcyjnej niniejszej strony internetowej.

Jak przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane są po pierwsze zdobywane w ten sposób, że są nam przez Państwa podawane. Są to np. dane w formularzach kontaktowych.

Inne dane są zapisywane automatycznie przez systemy IT podczas odwiedzania naszych stron. Są to głównie dane techniczne (np. rodzaj przeglądarki internetowej, system operacyjny, czy też godzina wejścia na stronę). Zapisywanie tych danych odbywa się automatycznie, po wejściu przez Państwa na nasze strony.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych jest rejestrowana w celu zapewnienia bezproblemowego udostępniania stron internetowych. Inne dane mogą być używane do analizy Państwa zachowania jako Użytkownika.

Jakie mają Państwo prawa dotyczące swoich danych?

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo otrzymania darmowej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu zapisanych danych osobowych. Dodatkowo posiadają Państwo prawo domagania się wprowadzenia korekty, blokady, czy też usunięcia tychże danych. W tej sprawie, a także w każdej innej kwestii związanej z ochroną danych osobowych, mogą się Państwo do nas w każdym momencie zwrócić, korzystając z naszego adresu podanego w stopce redakcyjnej. Poza tym przysługuje Państwu prawo do wniesienia zażalenia w odpowiedzialnym organie nadzorczym.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operator niniejszych stron sprawę ochrony Państwa danych osobowych traktuje bardzo poważnie. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. ochrony danych, a także zgodnie z Polityką prywatności.

Różne dane osobowe Użytkowników niniejszych stron są zapisywane. Dane osobowe to dane umożliwiające identyfikację danej osoby. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, które dane są przez nas zapisywane i po co. Opisuje ona również to, jak to się odbywa i w jakim celu.

Zwracamy uwagę na to, że przekazywanie danych w Internecie (np. podczas komunikacji z wykorzystaniem poczty elektronicznej) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Pozbawiona luk ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Informacja o jednostce odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na niniejszych stronach jest:

Spedition Bork GmbH & Co. KG
Auf dem Hüttenberg 9
D-35428 Langgöns-Niederkleen

Telefon: 0049 6447 92330
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednostką odpowiedzialną jest osoba fizyczna lub prawna – sama bądź wspólnie z innymi – decydująca o celu i metodach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mailowych i podobnych).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów przetwarzania Państwa danych jest możliwych wyłącznie za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną wcześniej zgodę można w każdym momencie odwołać. Wystarczy wysłanie do nas nieformalnej wiadomości drogą e-mailową. Zgodność z prawem przetwarzania danych realizowanego do momentu wniesienia odwołania pozostaje nienaruszona.

Prawo do wniesienia zażalenia w odpowiedzialnym organie nadzorczym

W przypadku dopuszczenia się wykroczeń względem ochrony danych, osobie poszkodowanej przysługuje prawo do wniesienia zażalenia w odpowiedzialnym organie nadzorczym. Odpowiedzialnym organem nadzorczym w kwestiach ochrony danych jest pełnomocnik ds. ochrony danych tego landu, w którym nasze przedsiębiorstwo ma swoją siedzibę. Lista pełnomocników ds. ochrony danych, wraz z ich danymi do kontaktu, są dostępne pod następującym adresem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przekazania danych

Przysługuje Państwu prawo do zażądania wystawienia (Państwu lub osobie trzeciej) kopii danych, które automatycznie przetwarzamy na podstawie Państwa zgody lub w ramach wypełniania umowy – w popularnym i czytelnym komputerowo formacie. W przypadku domagania się przez Państwa bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, polecenie to zostanie wykonane wyłącznie pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL i TLS

Niniejsze strony korzystają z powodów bezpieczeństwa i dla ochrony przekazywania danych poufnych – takich jak np. zamówienia i pytania wysyłane przez Państwa do nas jako operatorów – z szyfrowania SSL i TLS. Połączenie szyfrowane mogą Państwo rozpoznać po tym, że adres internetowy widoczny w przeglądarce zmienia się z “http://” na “https://” i pojawia się symbol kłódki.

Gdy szyfrowanie SSL lub TLS są aktywne, przekazywane przez Państwa dane nie mogą zostać przeczytane przez osoby trzecie.

Informacja, blokada, usunięcie

W ramach obowiązujących przepisów w każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania darmowej informacji o Państwa zapisywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy, jak i celu tego przetwarzania danych oraz prawo do ewentualnego domagania się korekty, blokady lub usunięcia tychże danych. W tej sprawie, a także w każdej innej kwestii związanej z danymi osobowymi, mogą się Państwo do nas w każdym momencie zwrócić, korzystając z naszego adresu podanego w stopce redakcyjnej.

3. Zapisywanie danych na naszych stronach internetowych

Ciasteczka (cookies)

Strony internetowe wykorzystują częściowo tzw. ciasteczka. Ciasteczka nie wyrządzają na komputerze Użytkownika żadnych szkód i nie zawierają wirusów. Ciasteczka służą zwiększeniu efektywności, bezpieczeństwa i przyjazności naszej oferty względem Użytkownika. Ciasteczka są niewielkimi plikami tekstowymi archiwizowanymi na Państwa komputerze i zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas ciasteczek to tzw. „session-cookies”. Po zakończeniu Państwa wizyty są one automatycznie usuwane. Inne ciasteczka pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym tak długo, aż Państwo sami je usuną. Te ciasteczka umożliwiają nam rozpoznanie Państwa przeglądarki w przypadku następnej wizyty.

Istnieje możliwość takiego ustawienia przeglądarki, by byli Państwo informowani o próbie użycia ciasteczek w każdym pojedynczym przypadku i pytani o Państwa akceptację; o akceptowaniu ciasteczek dla określonych przypadków lub generalnego wykluczania ciasteczek; jak i jest możliwość ustawienia automatycznego usuwania ciasteczek po zamknięciu przeglądarki. W przypadku zdezaktywowania ciasteczek, działanie niniejszych stron może być ograniczone.

Ciasteczka potrzebne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub konieczne do udostępnienia wybranych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka), są zapisywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator stron internetowych ma podstawy, by zapisywać ciasteczka służące do zoptymalizowanego i technicznie bezbłędnego działania jego usług. O ile są zapisywane inne ciasteczka (np. ciasteczka do analizy sposobu korzystania z Internetu), są one osobno opisane w niniejszej Polityce prywatności.

server-log-files

Operator niniejszych stron pobiera i automatycznie zapisuje informacje w tzw. „server log files”, przekazywane nam automatycznie przez Państwa przeglądarkę. Są to:

  • Typ przeglądarki i jej wersja
  • Używany system operacyjny
  • Referrer URL
  • Nazwa hosta komputera mającego dostęp
  • Godzina zapytania serwera
  • Adres IP

Łączenie tych danych z innymi źródłami danych nie ma miejsca.

Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, pozwalający na przetwarzanie danych potrzebnych do realizacji umowy lub do realizacji czynności wykonywanych przed umową.

Formularz kontaktowy

W przypadku składania u nas zapytań przy użyciu formularza kontaktowego, Państwa wpisy z formularza kontaktowego – wraz z podanymi tam danymi do kontaktu służącymi udzieleniu odpowiedzi na zapytanie, jak i do zadawania ewentualnych pytań przez nas – są rejestrowane. Danych tych nie przekazujemy nikomu bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych z formularza kontaktowego odbywa się tym samym wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można w każdym momencie odwołać. Wystarczy wysłanie do nas nieformalnej wiadomości drogą e-mailową. Zgodność z prawem procesów przetwarzania danych realizowanych do momentu wniesienia odwołania pozostaje nienaruszona.

Podane w formularzu kontaktowym dane pozostają u nas do momentu zlecenia nam przez Państwa ich usunięcia, do Państwa wycofania swojej zgody na zapisywanie danych lub do zaniku celu zapisywania danych (np. po zakończonym opracowaniu Państwa zapytania). Obligatoryjne ustalenia prawne – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

4. Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics korzysta z tzw. ciasteczek. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze umożliwiające analizę korzystania przez Państwa ze stron internetowych. Informacje tworzone przez pliki cookie (ciasteczka) na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przekazywane do serwera Google w USA i tamże zapisywane.

Zapisywanie ciasteczek Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator witryny internetowej ma podstawy do przeprowadzania analizy zachowania Użytkownika, by możliwe było zoptymalizowanie zarówno samej oferty witryny internetowej, jak i reklamy.

Anonimizacja adresów IP

W niniejszej witrynie internetowej włączona jest funkcja anonimizacji adresów IP. Wskutek tego Państwa adres IP z Google’a jest skracany – w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego – przed przekazaniem go do USA. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełny adres IP przekazywany jest do serwera firmy Google w USA i tam skracany. Na zlecenie operatora tych stron Google będzie wykorzystywać te informacje, aby analizować korzystanie przez Państwa ze strony internetowej – w celu tworzenia raportów dotyczących aktywności na tej stronie oraz do świadczenia operatorowi innych usług związanych z korzystaniem ze stron internetowych i z Internetu. Adres IP – przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics – nie jest łączony przez Google z innymi danymi.

Wtyczka (plugin) do przeglądarki

Przez odpowiednie ustawienie przeglądarki można zapobiec zapisywaniu plików cookie. Zwracamy jednak uwagę na to, że w takim przypadku nie będzie możliwe wykorzystywanie wszystkich funkcji witryny w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestracji dla Google danych tworzonych przez ciasteczka – odnoszących się do Państwa korzystania ze stron internetowych (łącznie z Państwa adresem IP) – oraz ich przetwarzaniu przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Wyrażenie sprzeciwu względem rejestracji danych

Rejestracji danych przez Google Analytics mogą Państwo zapobiec poprzez kliknięcie następującego linka: Zostanie wówczas włączone ciasteczko opt-out, które zapobiega rejestracji danych podczas przyszłych wizyt na tej witrynie. Zdezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych Użytkowników przez Google Analytics znajdą Państwo w Polityce prywatności Google’a: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Przetwarzanie danych dot. zleceń

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu danych dot. zleceń i w pełni przestrzegamy (w trakcie korzystania z Google Analytics) restrykcyjnych wytycznych niemieckich urzędów ochrony danych.

5. Wtyczki i narzędzia

Google web fonts

Niniejsze strony wykorzystują w celu ujednolicenia wyświetlania różnych czcionek tzw. „web fonts”, udostępniane przez Google. W trakcie przywoływania strony, Państwa przeglądarka ładuje potrzebne web fonts do pamięci podręcznej (cache) przeglądarki, co umożliwia prawidłowe wyświetlanie różnych rodzajów czcionek.

Z tego powodu używana przez Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google’a. Dzięki temu Google otrzymuje informację, że nasza strona internetowa została przywołana przez Państwa adres IP. Korzystanie z web fonts Google’a odbywa się dla dobra jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeśli dana przeglądarka nie wspiera web fonts, komputer używa czcionki standardowej.

Więcej informacji o web fonts Google’a znajdą Państwo pod https://developers.google.com/fonts/faq i w Polityce prywatności Google’a: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Ta witryna korzysta przez API z usługi kartograficznej Google Maps. Usługodawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

By korzystanie z funkcji Google Maps było możliwe, konieczne jest rejestrowanie Państwa adresu IP. Informacje te są z reguły przekazywane do serwera Google’a w USA i tam zapisywane. Firma oferująca niniejszą witrynę nie ma żadnego wpływu na owe przekazywanie danych.

Wykorzystanie Google Maps służy uatrakcyjnieniu naszej oferty online i łatwemu odnalezieniu miejsc podawanych na naszych stronach internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji dotyczących sposobu traktowania danych Użytkowników znajdą Państwo w Polityce prywatności Google’a: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.