Zrównoważenie prowadzące do wartości dodatkowej

We wszystkich działaniach firmy kroczymy zrównoważoną drogą. Zarówno pod względem ekologicznym – w sensie nienaruszonego i cenionego przez nas środowiska – jak i pod względem ekonomicznym, mając na uwadze gospodarczą korzyść naszych Klientów.

Dlatego oferujemy nie tylko profesjonalne i niezawodne usługi transportowe, lecz również pragniemy zadowalać naszych Zleceniodawców wartością dodaną.
Poczynając od doradztwa logistycznego, przez różnorodne usługi skierowane na Klienta, aż po magazynowanie i dystrybucję. Najnowocześniejsze technologie, takie jak elektroniczne przyjmowanie zleceń, elektroniczne przekazywanie danych przewozowych, czy kontrola jakości procesu transportowego w czasie rzeczywistym składają się na procesy wydajne i oszczędne względem zasobów.

Już od wielu lat w najróżniejszych obszarach korzystamy z technologii przyjaznych środowisku naturalnemu, np. stosując napędzane gazem naczepy, czy też biodiesel. Nasze naczepy nadają się do transportu mieszanego na drogach i torach, dzięki czemu korzystamy z transportu intermodalnego, mając swój wkład w redukcję emisji CO².

Wraz z uruchomieniem projektu pilotażowego – z użyciem przyjaznego zasobom długiego samochodu ciężarowego – zamierzamy podwyższyć wydajność i ekonomiczność, a jednocześnie jeszcze bardziej zmniejszyć obciążenie środowiska.